Přihlášení do kurzu
Nacházíte se: METODA VÝUKY > PRINCIP METODY

Metoda výuky - princip

Kurz využívá metodu Imitum® vyvinutou v rámci vědeckého výzkumu moderní lingvistiky a nasazenou tak, aby přinášela maximální přidanou hodnotu svým uživatelům. Metoda je založena na jednoduchém principu napodobování a vychází z vědeckých poznatků amerického psychologa Paula Pimsleura a bulharského neurologa Georgi Lozanova.

Než se učit cizí jazyk od jednotlivých slovíček, která byste se pak učili skládat do vět a větších celků, je mnohem efektivnější napřed rozumět celku (příběh, věta). Tímto způsobem navíc využíváte svoji logickou paměť, která je mnohem účinnější než paměť mechanická (biflování). Logická paměť funguje tak, že jednotlivá slovíčka ukládá v kontextu slovních spojení, vět nebo třeba jen v souvislosti s nějakým tématem. Proto kurz metodou Imitum obsahuje pouze celé věty v kontextu rozhovoru, prezentace, dopisu apod. Ve větách se zároveň naučíte slovíčka a podvědomě vstřebáte i gramatiku.

Cílem metody Imitum je naučit myslet přímo v cizím jazyce (bez překládání do svého mateřského jazyka).

Jak probíhá studium?

Nejdříve JEN posloucháte (aktivně i pasivně) – poslech tvoří 60 - 80 % vlastní výuky.
Během poslechu si snažíte představovat jednotlivé situace tak, jako byste v nich byli vy sami. Vaše logická paměť si umí takto vstřebané informace zapamatovat vcelku rychle a na dlouho.
Neznáte-li slovíčka, pomůže vám zobrazený doslovný (slovníkový) překlad.

Metoda výuky obchodní angličtiny online

Až budete rozumět významu vět a naposloucháte melodii angličtiny, začněte si v duchu opakovat věty. Nejdříve jen „v duchu“, ale později napodobujte i nahlas. Porovnávejte svou výslovnost s rodilým mluvčím. Sami poznáte, jak velké pokroky děláte.

Pro lepší vstřebání nezapomeňte po každé studijní dávce pár minut relaxovat.

Více informací najdete na stránkách metody Imitum.

 

Klíčové vlastnosti metody:

 ... objednejte si Obchodní angličtinu online.