Přihlášení do kurzu
Nacházíte se: CO SE NAUČÍTE > CO SE NAUČÍTE - DOVEDNOSTI

Co se naučíte

Prostřednictvím kurzu Obchodní angličtina online získáte znalosti potřebné pro každodenní obchodní komunikaci, prohloubíte si, obnovíte a podpoříte případné stávající znalosti z oblasti běžné komunikace v anglickém jazyce. Kurz tematicky postihuje nejběžnější situace z pracovního života managementu a obchodníků a zpracovává je tak, aby výsledkem bylo co největší rozšíření stávajících kompetencí, získání pozitivních návyků a podpora klíčových dovedností potřebných pro efektivní práci obchodního, výkonného i strategického managementu. Mezi stěžejní témata kurzu patří

Obchodní angličtina online - unikátní metodou výuky IMITUM

  • vedení porad v anglickém jazyce a zvládání situací, které na nich mohou nastat
  • řízení vztahů s klienty a s partnery včetně problémových okolností a krizí
  • komunikace s podřízenými prostřednictvím běžných typů pracovních pohovorů (hodnotící, motivační, úkolový), řešení standardních i mimořádných situací
  • komunikace v rámci managementu i navenek
  • telefonování, plánování a sjednávání událostí a schůzek

... a řada dalších témat. Metoda Imitum®, jíž kurz Obchodní angličtina online využívá, je založena na maximalizaci praktického efektu (viz Paul Pimsleur a Georgi Lozanov) a okamžitého využití získaných poznatků pro běžný život. Zanechává také dlouhodobé znalosti a rozvíjí dovednosti, jež jsou nejenom samozřejmostí v aktuální obchodní praxi, ale které dávají konkurenční výhodu do budoucna.

 

 Gramatika se učí všude, zde se naučíte anglicky